Služby

Predmet činnosti SRO:
 • projektovanie statiky stavieb
 • projektovanie výrobnej dokumentácie prefabrikovaných železobetónových konštrukcii a oceľových konštrukcii
 • komplexné projektovanie jednoduchých stavieb  
 • zabezpečenie a koordinácia inžiniersko-projektových činností pre stavby – manažér projektu
 • výkon činnosti stavebného dozoru – pozemné a inžinierske stavby
 • konzultačná a poradenská činnosť v stavebníctve
 • oceňovanie stavieb , stavebnej výroby
 
Oprávnenia SRO:
 • Oprávnenia na statiku nosných konštrukcii
 • Oprávnenia na projektovú činnosť
 • Oprávnenie na stavebný dozor (pozemné a inžinierske stavby)
 
Programové vybavenie SRO:
 • Scia Engineer 2011.0
 • IDEA 3.0
 • Nemetschek Allplan Engineering
 • TEKLA Structures Steel