Referencie

 
Projektanti spoločnosti SKELETING, s.r.o. sa podieľali na projektovaní statiky nosných konštrukcii nasledovných stavieb:
 • AUPARK Bratislava, AUPARK Žilina, AUPARK Piešťany, AUPARK Ružomberok – všetky projektové stupne
 • TWIN CITY SEVER Bratislava - DUR
 • TWIN CITY JUH Bratislava, objekty A2,A3 – PSP,  
 • SAD Bratislava - PSP  
 • Administratívne budovy APOLLO BC Bratislava - bloky F,G,E,H – zosilnenie nosných konštrukcii – PSP, RP
 • Doškolovacie stredisko  KIA MOTORS SLOVAKIA, Gbeľany - RP   
 • ALPS PROJEKT TRENČÍN, Výrobná  dokumentácia žb. konštrukcii osí 36-46/B1-J
 • OS Rezidencia HRON, Optimalizácia statiky žb. konštrukcii, realizačný projekt statiky
 • AB s prevádzkovými budovami  TuCon Bánová, výrobná dokumentácia SO 02
 • Mondi SCP, Zvýšenie energetickej efektívnosti procesu výroby celulózy, Železobetónové nádrže pre Chladiace veže Odparky a TG9 - RP
 • Aupark Bratislava, Stavebné úpravy priestorov garáží, obchodného veľkopriestoru, obchodnej galérie – PSP, RP
 
Na nasledovných stavbách sme vykonávali koordináciu inžiniersko-projektových činností a stavebný dozor (pozemné a inžinierske stavby):
 • AUPARK Žilina
 • SAMSUNG Electronics Slovakia LCD Factory, EXTERNÁ INFRAŠTRUKTÚRA , kú. Voderady
 • Š-SC Tehelné pole I, Bratislava
 • Dopravný most kameniva, časť základové konštrukcie, Baumit, s.r.o. Lietavská Lúčka
 
Na nasledovných stavbách sme vykonávali komplexnú projektovú činnosť:
 • Stavebné a technologické úpravy kuchyne, DONsP v Dolnom Kubíne
 • Stavebné úpravy priestorov dialýzy na lekáreň, HNsP v Trstenej
 • Stavebné úpravy zastrešenia a opláštenia átria, DSS a ŠZ Stránik, Teplička nad Váhom
 • Stavebné úpravy prevádzky Optika, Žilina
 • Stavebné a technologické úpravy kuchyne, DSS a ZpS Horelica, Čadca
 • Stavebné a technologické úpravy kuchyne, DSS a ZpS Tvrdošín
 • Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka , Centrálne stavebné dvory SD1, SD9, SD10 a Betonárka