slide1 slide1 slide1 slide1
 • Statika

  Nosných konštrukcií pozemných a inžinierskych stavieb

 • Projektovanie

  Jednoduchých stavieb a koordinácia inžiniersko-projektových činností pre stavby

 • Stavebný dozor

  Pozemných a inžinierskych stavieb

 • Poradenstvo

  Inžinierska činnosť, konzultačná a poradenská činnosť v stavebníctve oceňovania stavieb